Velkommen

20141031 midt

Vandværket blev etableret i 1911.
Hammerum Vandværk flyttede i 2008 ud af Hammerum by til nye omgivelser i Hi-Park.

Vandværket er i dag et topmoderne Vandværk som kan klare store krav til vandkvalitet og forsyningssikkerhed.

Vandværkets 3 boringer leverer årlig ca. 230.000 m3 til vandværkets forbrugere.

I 1911 havde Hammerum Vandværk 31 forbrugere - i 2020 er der 2300.

Værket har to fuldtidsansatte som varetager alle opgaver.